The Story of child "Mom" tomorrow I will die. မႄႈ… မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈလုၵ်ႈၸၢႆးတေၺႃးတၢမ်ႇတၢႆယဝ်ႉ - ဢပုမ်ႇတွၼ်ႈသွၼ်

Noom Harn လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်း - 14 - 2023 7 လိူၼ်

ၵႂၢမ်းၶေႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းၵူၼ်းၸၢႆးလူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ပၢႆးဝူၼ်ႉတိုၵ်ႉပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယူႇ၊ ယွၼ်ႉလၢႆးဢၼ် ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈလဵင်ႉလူလုမ်းလႃးမႃး ဢမ်ႇမႅၼ်ႈလွၵ်းလၢႆး၊ ၽိတ်းလွၵ်းလၢႆး ပဵၼ်ယွၼ်ႉၸႂ်ႁၵ်ႉမႄႈ ပဵၼ်တၢင်းႁၵ်ႉ ယႂ်ႇလူင် ဢၼ်ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉတၢင်းႁၵ်ႉယႂ်ႇလူင်ၼၼ်ႉသေ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်း လဵင်ႉလူသင်ႇသွၼ်ၶဝ် ၽိတ်းလွၵ်းလၢႆးၵႂႃႇပႅတ်ႈလႄႈ လွင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉတေၸၢင်ႈဝၢႆႇမႃးႁဵတ်းႁၢႆႉ တေႃႇလုၵ်ႈလၢင်း ႁဝ်းၶိုၼ်း ႁၢႆႉႁႅင်းထိုင်တင်းၸူဝ်ႈၸၢတ်ႈပၢၼ် ထိုင်ဢႃႇယုသၢႆၸႂ်ၶဝ်လႆႈယူႇယဝ်ႉ ။

 

ၼႂ်းပိုၼ်ႉႁူႉႁူဝ်ၼႆႉ ၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇထိုင် ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလဵင်ႉလူ လုမ်းလႃးလုၵ်ႈလၢင်း လႄႈ သင်ႇသွၼ်ၶဝ်ၽိတ်းလွၵ်း ၽိတ်းလၢႆးသေ ယႃႉလူႉတၢင်းယၢမ်ႈ ၸူဝ်ႈပၢၼ် လုၵ်ႈလၢင်းႁဝ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၼႆ ႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်မႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ။

 

မႄႈၶႃႈ… လုၵ်ႈၸၢႆးမႄႈၵေႃႉၼႆႉ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈတေၺႃးတၢမ်ႇတၢႆယဝ်ႉၶႃႈ ၶႃႈဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ယွၼ်ႉသင်ၶႃႈလႆႈထူပ်းလွင်ႈၸိူင်ႉၼႆ ၶႃႈၵူၺ်းလႆႈဝူၼ်ႉထတ်းသၢင်တူၺ်းၶိုၼ်း လွင်ႈမိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈၶႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉၵေႃႉလဵၵ်ႉတေႃႇၵေႃႉယႂ်ႇ ၶႃႈၸင်ႇပွင်ႇၸႂ်မႃး။

.

မိူဝ်ႈဢႃႇယုၶႃႈလႆႈ 3 ၶူပ်ႇ ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၽွင်းလူၼ်း ၶႃႈလႅၼ်ႈဝႆးၼႃႇလႄႈ ၵႂႃႇၶီႈလိုတ်းမၢၵ်ႇႁိၼ်သေ လူမ်ႉၵႂႃႇ မႄႈႁဝ်းၼႅတ်ႈလႅၼ်ႈမႃးၵွတ်ႇၶႃႈဝႆႉ၊ ၶျေႃးၶႃႈ မႄႈဢဝ်တိၼ်တိုပ်ႈမၢၵ်ႇႁိၼ်ယဝ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “ယႃႇႁႆႈလုၵ်ႈ… မၢၵ်ႇႁိၼ်ငိူဝ်ႈလူင်ၼႆႉ မႂ်းဢဝ်လုၵ်ႈၵဝ်လူမ်ႉႁဵတ်းသင်” ၽိူဝ်ႇၶႃႈငိၼ်းမႄႈႁဝ်းဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉၵေႃႈ ၸႂ်ဢၼ်ၶႂ်ႈႁႆႈၼၼ်ႉ ၽိုတ်းဢွၵ်ႇမႃးၵမ်းလဵဝ်၊ ၵႂၢမ်းမႄႈႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉ တီႈတေႉမၼ်း မႄႈႁဝ်းၶျေႃးၶႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈၶႃႈႁႆႈၵူၺ်း ၶႃႈသမ်ႉပွင်ႇၸႂ်ဝႃႈ ဢၼ်ၶႃႈလူမ်ႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်တၢင်းၽိတ်းမၢၵ်ႇႁိၼ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈယွၼ်ႉ တၢင်းလူၼ်းၶႃႈၼႆပႅတ်ႈ။

.

မိူဝ်ႈဢႃႇယုၶႃႈလႆႈ 4 ၶူပ်ႇ ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈၵေႃႈ ၶႃႈဢမ်ႇၵႂႃႇၵိၼ်ၼႂ်းႁွင်ႈမိုဝ်ႉ(သိုင်ႇၾႆး) ၵုမ်ႇတူၺ်း TV ၵူၺ်းလႄႈ မႄႈႁဝ်းလႆႈဢဝ်ဝၢၼ်ႇၶဝ်ႈသႂ်ႇဝၢၼ်ႇမႃးပွၼ်ႈ(သွမ်)ပၼ်ၶႃႈ တီႈၼႃႈ TV။ မႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႃႈႁူႉဝႃႈ ၶႃႈဢမ်ႇလူဝ်ႇလုၵ်ႉၵႂႃႇၵိၼ်ၶဝ်ႈ ၼႂ်းမူႇၶဝ်ႈၵေႃႈ မႄႈတိုၼ်းတေဢဝ်မႃးလဵင်ႉၶႃႈယူႇၼႆ… တီႈတႄႉမၼ်း မႄႈႁဝ်းၵူဝ်ၶႃႈတေၵိၼ်မၢၵ်ႇၵိၼ်မိူဝ် ၼိူဝ်တင်ႇ ၼိူဝ်ၽိူၼ် ၼိူဝ်ပိုၼ်ႉႁိူၼ်း သၢတ်ႇ ၶၢၼ်ႉသၵ်ႉၶူဝ်း ဢၼ်ၼုၵ်းၶဝ်ႈၽၵ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။

.

မိူဝ်ႈဢႃႇယုၶႃႈလႆႈ 6 ၶူပ်ႇ မႄႈႁဝ်းဢွၼ်ၶႃႈၵႂႃႇသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင် တွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇ မႄႈႁဝ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ၶႃႈတေလႆႈလိူၵ်ႈသိုဝ်ႉ မဵဝ်းဢၼ်ၵျိူၵ်ႈတေႉတေႉၼၼ်ႉဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း၊ ၶႃႈၸင်ႇလိူၵ်ႈသိုဝ်ႉ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၵူၼ်းလဵၵ်း ဢၼ်ပိၼ်ႇလၢႆႈႁၢင်ႈလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇႁၼ်ႁိူဝ်းမိၼ်ရီးမူတ်ႇ (Remote control) ၵေႃႈ သမ်ႉၶႂ်ႈလႆႈႁိူဝ်းမိၼ်ထႅင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ၊ မႄႈႁဝ်းဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ တေလႆႈဢဝ်လဵၼ်လဵဝ်ၵူၺ်းၼႆလႄႈ ၶႃႈၸင်ႇၼွၼ်းၵိင်ႈၼိူဝ်ပိုၼ်ႉလိၼ်သေ ႁႆႈပတ်ႉပၼ်သဵင်လင်လင်၊ မႄႈႁဝ်းလီဢၢႆႈပိူၼ်ႈ ဢၼ်ၵွၼ်ၵၼ်ဝၢႆႇမႃးတူၺ်းၼၼ်ႉလႄႈ ၵႃႈလႆႈၸၢႆႇပၼ် ၵႃႈႁိူဝ်းမိၼ်လမ်းၼၼ်ႉ။

 

တီႈၼႆႉ မႄႈႁဝ်းသွၼ်ႁႂ်ႈၶႃႈႁူႉဝႃႈ ပေႃးၶႃႈၶႂ်ႈလႆႈလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၼႆ ပေႃးၶႃႈၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆးၼႆႉ မႄႈႁဝ်းတေၸွမ်းၸႂ်ၶႃႈၵူႈပွၵ်ႈ တႃႇသေႇၼႆယဝ်ႉ။

.

မိူဝ်ႈဢႃႇယုၶႃႈလႆႈ 8 ၶူပ်ႇ ၶႃႈၶႂ်ႈၸၢမ်းလွႆးၶူဝ်းႁင်းၵူၺ်း မႄႈႁဝ်းၵူဝ်ၶႃႈလွႆးဢမ်ႇမူတ်း၊ ၶႃႈၶႂ်ႈလၢင်ႉဝၢၼ်ႇႁင်းၵူၺ်း မႄႈႁဝ်းၵူဝ်ၶႃႈဢဝ်ဝၢၼ်ႇတူၵ်းၵွႆ၊ ၶႃႈၶႂ်ႈယုၵ်ႉဝၢၼ်ႇၽၵ်း ၵႂႃႇတီႈၽိူၼ်ၶဝ်ႈ မႄႈႁဝ်းၵူဝ်ၶႃႈ ဢဝ်ၼမ်ႉၽၵ်းလူၵ်ႈမိုဝ်းလႄႈ ဢမ်ႇပၼ်ၶႃႈႁဵတ်း၊ ၶႃႈလႆႈႁဵၼ်းႁူႉဝႃႈ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈသုၵ်ႉသၢၵ်ႉ လွင်ႈဢၼ်တေပဵၼ်ၽေးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶႃႈဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇၶတ်းတႃႉ လႄႈ ဢဝ်ဢွင်ႇပေႉသင်ၵေႃႈလႆႈ။

.

မိူဝ်ႈဢႃႇယုၶႃႈလႆႈ 10 ၶူပ်ႇ မႄႈႁဝ်းသူင်ႇၶႃႈႁဵၼ်း ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇသွၼ်ပႃးၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ထႅင်ႈ 3 ၽႃႇသႃႇ လႄႈ ၽၢႆႇႁႆႇတိုင်ႈ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႃႈႁိူဝ်ႉၸႂ်ပေႃးၶႂ်ႈၶၢတ်ႇ၊ မႄႈႁဝ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇႁဵၼ်းၼမ်ၼမ်ၸိူင်ႉၼႆ ၶႃႈတေႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ လိူဝ်တၢင်ႇၵေႃႉလႆႈ၊ ၶႃႈဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ဢၼ်မႄႈႁဝ်းႁဵတ်းယူႇၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၶႃႈတေပဵၼ်ၵူၼ်း ဢၼ်ၶႅၼ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႂ်းႁဝ်းပီႈၼွင်ႉ ၶႅၼ်ႈတွင်ႉၵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း။

.

မိူဝ်ႈဢႃႇယုၶႃႈလႆႈ 13 ပီႊ ၶႃႈလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် ပိတ်ႉၵႂႃႇတိူဝ်ႉမၢၼ်ႇၽၵ်းတူႁူးလႅင်းႁိူၼ်း ဢၼ်မီးႁိမ်းၶၢင်ႈႁိူၼ်းႁဝ်းၼၼ်ႉတႅၵ်ႇပႅတ်ႈ မႄႈႁဝ်းၸင်ႇဢွၼ်ၶႃႈ ၵႂႃႇၵၼ်ႇတေႃးၸဝ်ႈႁိူၼ်းသေ ပၼ်ငိုၼ်းသၢႆႈတႅၼ်း ၵႃႈမၢၼ်ႇၶိုၼ်းၼမ်ယူႇတၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ၊ မႄႈႁဝ်းသွၼ်ႁႂ်ႈၶႃႈႁူႉဝႃႈ ပေႃးႁဝ်းႁဵတ်းၽိတ်းၼႆ လၢတ်ႈၵၼ်ႇတေႃးလႄႈ ပၼ်ငိုၼ်းသၢႆႈတႅၼ်းၵူၺ်းၵေႃႈ လႆႈယဝ်ႉၼႆ။

.

မိူဝ်ႈဢႃႇယုၶႃႈ 15 ပီႊ ယွၼ်ႉႁၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉၵႂႃႇႁဵၼ်းလဵၼ်ႈပီႇယၼ်ႇၼူဝ်ႇ (Piano)လႄႈ ၶႃႈလၢတ်ႈတီႈမႄႈႁဝ်းဝႃႈ ၶႃႈၶႂ်ႈႁဵၼ်း လဵၼ်ႈပီႇယၼ်ႇၼူဝ်ႇ မႄႈႁဝ်းၵႂႃႇၵူႈငိုၼ်းပီႈၼွင်ႉမၼ်းသေ သိုဝ်ႉပၼ်ပီႇယၼ်ႇၼူဝ်ႇၶႃႈဢၼ်ၼိုင်ႈ၊ ၶႃႈလဵၼ်ႈယူႇလိူၼ်ၼိုင်ႈ ဝၢႆးၼၼ်ႉတႄႉ ၶႃႈဢမ်ႇတိူဝ်ႉ ဢမ်ႇလဵၼ်ႈမၼ်းထႅင်ႈသေပွၵ်ႈ၊ ၶႃႈလႆႈႁဵၼ်းႁူႉဝႃႈ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းဝႆႉသေတႃႉ သိုဝ်ႉလႆႈၼင်ႇၸႂ်ယူႇၼႆ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ၶႃႈဢမ်ႇႁူႉတႄႉ မႄႈႁဝ်းလႆႈတႅၼ်းၼီႈၸွမ်းလိူၼ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီႊ။

.

မိူဝ်ႈဢႃႇယုၶႃႈလႆႈ 19 ပီႊ တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းမႄႈႁဝ်း ၶႂ်ႈပဵၼ်ၽူႈတၢင်ၼႃႈ သမ်ႉဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်လႄႈ လၢတ်ႈႁႂ်ႈၶႃႈႁဵၼ်းၽၢႆႇမၢႆမီႈ ပေႃးယဝ်ႉႁဵၼ်းယဝ်ႉ တေလႆႈပဵၼ် ၽူႈတၢင်ၼႃႈသေ ႁႃငိုၼ်းငၢႆႈလႄႈ မီးၼႃႈမီးတႃ ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ၶႃႈထၢင်ႇဝႃႈ ပေႃးၶႃႈႁဵတ်းၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်မႄႈႁဝ်းလိူၵ်ႈပၼ်ၼႆ ၽဝၶႃႈတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ဢမ်ႇထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇသင်။

.

မိူဝ်ႈဢႃႇယုၶႃႈလႆႈ 20 ပီႊ ယွၼ်ႉၶႂ်ႈလႆႈၾူၼ်း (Phone) ဢၼ်မႂ်ႇလႄႈ ၶႃႈလၢတ်ႈတီႈမႄႈႁဝ်းဝႃႈ ပေႃးလႆႈၾူၼ်းမႂ်ႇယဝ်ႉ ၶႃႈတေၵပ်းသိုပ်ႇႁႃမႄႈႁဝ်းၵူႈဝၼ်း၊ မႄႈႁဝ်းဢမ်ႇဝႃႈသင် ဢွၼ်ၶႃႈၵႂႃႇထုၵ်ႈငိုၼ်း တီႈယေးငိုၼ်းသေယဝ်ႉ ၵႂႃႇသိုဝ်ႉပၼ်ၾူၼ်းဢၼ်ၶႃႈၶႂ်ႈလႆႈ၊ ဝၢႆးလႆႈယဝ်ႉ ၶႃႈၵုမ်ႇသိုပ်ႇႁႃၸူႉႁၵ်ႉၶႃႈၵူၺ်း ဢမ်ႇတွၼ်ႉသိုပ်ႇႁႃမႄႈႁဝ်း ဢွၼ်တၢင်းသေပွၵ်ႈ ယင်းတိုၵ်ႉပဵၼ်မႄႈႁဝ်းၵူၺ်း ဢၼ်သိုပ်ႇမႃးႁႃၶႃႈယူႇၵူႈဝၼ်း၊ ၼႂ်းတၢင်းဝူၼ်ႉၶႃႈၼၼ်ႉ မႄႈႁဝ်းပဵၼ်ယေးငိုၼ်း တွၼ်ႈတႃႇၶႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶႃႈဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ မႄႈႁဝ်းလႆႈၶတ်းၸႂ်ၶၢမ်ႇယၢပ်ႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼမ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ တႃႇႁႂ်ႈမီးငိုၼ်းပၼ်ၶႃႈ။

.

မိူဝ်ႈၶႃႈလႆႈ 24 ပီႊၼၼ်ႉ မႄႈႁဝ်းဢဝ်ငိုၼ်းမွၼ်သေ ၽၢၵ်ႇၶႃႈၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် လွင်ႈၼႆႉမႄႈႁဝ်းသွၼ်ၶႃႈဝႃႈ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ဢမ်ႇတွၼ်ႉပႃးၸႂ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းသေဢိတ်းၼၼ်ႉ သွၼ်ႇႁႂ်ႈႁဝ်းမီးငိုၼ်းမွၼ်ၵူၺ်း တိုၼ်းလႆႈၵၢၼ်ၶႅမ်ႉၶႅမ်ႉ ၵၢၼ်ဢၼ်ဢမ်ႇယၢပ်ႇဢမ်ႇႁိူဝ်ႉသင်ႁဵတ်း ယူႇၵူၺ်း၊ ၵူၺ်းၼႃႇ ၶႃႈဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ တႃႇၶႃႈတေလႆႈၵၢၼ်ၼၼ်ႉ မႄႈႁဝ်းလႆႈၵႂႃႇ ဢွၼ်ႈဝွၼ်းၽႂ်ၽွင်ႈ လႆႈသဵင်ႈငုၼ်းၵႂႃႇၵႃႈႁိုဝ်ၼႆ။

.

မိူဝ်ႈဢႃႇယုလႆႈ 27 ပီႊ ၵွပ်ႈၶႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းလဝ်း ၽၢင်ႁၢင်ႈလီလႄႈ ၼၢင်းယိင်းမႃးၵဝ်းၶႃႈ ဢုပ်ႇၶႃႈတင်းၼမ် ၵူၺ်းၼႃႇဢမ်လႇႁိုင်သင် ၶဝ်သမ်ႉၶိုၼ်းယွၼ်းၶၢတ်ႇတၢင်းႁၵ်ႉၶႃႈ ၶဝ်ဝႃႈ ၶႃႈၼႆႉ မီးတူဝ်ၵူၺ်းဢၼ်ယႂ်ႇ ဢမ်ႇမီးတၢင်းႁူႉ ဢမ်ႇမီးပၢႆးဝူၼ်ႉ ဢမ်လႇပႄႉတူဝ် ဢမ်ႇႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ပၼ်ႁႃတူဝ်ၵဝ်ႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မႄႈႁဝ်းလၢတ်ႈဝႃႈ တိူင်းၶဝ်လႃႈ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပၢၼ်ဢွၼ်ၶႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇၵိုင်ႇၵၼ်တင်းၶႃႈသေဢိတ်း၊ ၶႃႈလႆႈႁူႉဝႃႈ ၼၢင်းယိင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ငိူဝ်ႈ ၵၢမ်ႇႁၢႆႉ၊ တီႈတႄႉမၼ်း ၶႃႈဢမ်လႇႁူႉဝၢႈ ဢၼ်ၶႃႈလႆႈႁူႉၸၵ်းၼၢင်းယိင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉမႄႈႁဝ်း လႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းၶပ်းၶိုင်လႄႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးပၼ်ၶႃႈၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ။

.

မိူဝ်ႈဢႃႇယုၶႃႈလႆႈ 32 ပီႊ ၸဝ်ႈၼီႈတီႈပၢင်တေႃႇလွင်း ၸွမ်းယွၼ်းၼီႈၶႃႈ မႄႈႁဝ်းႁူႉယဝ်ႉၼၢဝ်ၵႂႃႇ ပဵၼ်လၢႆဝၼ်းလၢႆဝူင်ႈယူႇ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈၸႂ်လမ်ၼႃႇၼႆသေတႃႉ  မႄႈႁဝ်းၵေႃႈသမ်ႉၸွမ်းတႅၼ်းၼီႈပၼ်ၶႃႈယူႇ၊ ၶႃႈလႆႈႁဵၼ်းႁူႉဝႃႈ ဢမ်ႇဝႃႈၶႃႈႁဵတ်းဢီႈသင်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၽိတ်းႁိုဝ်ထုၵ်ႇ မႄႈႁဝ်းတိုၼ်းၸွမ်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်လႄႈ ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းတၢင်ၶႃႈၵူႈလွင်ႈ၊ ၵူၺ်းၼႃႇ ငိုၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ငိုၼ်းဢၼ်မႄႈႁဝ်း ႁွမ်ၸူႉဝႆႉ၊ ဝႆႉၸႂ်ႉမိူဝ်ႈဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁဵတ်းငၢၼ်းလႆႈၼႆ ၶႃႈယင်းဢမ်ႇတွၼ်ႉႁူႉ။

.

မိူဝ်ႈဢႃႇယုလႆႈ 35 ပီႊ ၽွင်းဢႃႇယုၸူဝ်ႈၼႆႉ မႄႈႁဝ်းဢမ်ႇပၼ်ငိုၼ်းၶႃႈလႆႈယဝ်ႉလႄႈ ၶႃႈၵႂႃႇၸူၼ်ငိုၼ်းၶမ်းပိူၼ်ႈ၊ ဢဝ်ပိူၼ်ႈတၢႆမႃးလႄႈ လုမ်းတြႃးတႅပ်းတတ်းပၼ်တၢမ်ႇတၢႆၶႃႈ ၼႆၵမ်းသိုဝ်ႈ၊ မႄႈႁဝ်းၸႂ်လမ်ႁွင်ႉလႃႇၾႃႉလႃႇၽီ ဢၼ်ပၼ်တၢင်းတုၵ်ႉၶမႄႈႁဝ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႃႈ လႆႈထူပ်းလွင်ႉၸိူင်ႉၼႆ။

 

မႄႈၶႃႈ… ၶႃႈတိုၵ်ႉပွင်ႇၸႂ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉၵူၺ်း ယွၼ်ႉၶႃႈဝႃႈ ႁၵ်ႉၶႃႈ(ႁၵ်ႉလုၵ်ႈ)ၼႆၶေႃႈလဵဝ်သေ မႄႈႁဝ်းၸူၼ်ဢဝ်ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈ ၵႂႃႇပႅတ်ႈၶႃႈ၊ မၼ်းႁဵတ်းႁၢႆႉၽဝ/ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၶႃႈမႃး တင်းၸူဝ်ႈတင်းပၢၼ် ယွၼ်ႉမၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းႁၼ်ပုၼ်ႈသုၼ်ႇတူဝ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵူၺ်း ဢမ်ႇတွၼ်ႉဝူၼ်ႉထိုင်ပူၼ်ႈတၢင်ႇၵေႃႉသေဢိတ်း၊ ၶႃႈတိုၵ်ႉႁူႉမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉၵူၺ်းဝႃႈ ၶႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉယႂ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးပၢႆးဝူၼ်ႉ တၢင်းႁူႉမိူၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉယႂ်ႇ၊ တူဝ်ယႂ်ႇလၢႆလၢႆ ဢွၵ်းဢေႃတၢင်းႁူႉ ပၢႆးဝူၼ်ႉတိုၵ်ႉပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ယူႇတေႃႇႁၢၼ်ႉၼႆႉ၊ ၶႃႈတိုၵ်ႉႁူႉၵူၺ်းဝႃႈ ဢၼ်မႄႈႁဝ်းႁၵ်ႉၶႃႈပူၼ်ႉတီႈ ၸွမ်းၸႂ်ၶႃႈၼႃႇၽႅဝ် ႁဵတ်းၼႄသင်ႇသွၼ်မႃး လၢႆးၽိတ်းၽူၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဝၢႆႇမႃးႁဵတ်းႁၢႆႉၶႃႈလႄႈ မႄႈႁဝ်းတႃႇသေႇၼႆ။

 

ၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ တၢင်းႁၵ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပၼ်တၢင်းသိူဝ်းၸႂ်လႄႈ သင်ႁဝ်းႁၵ်ႉပူၼ်ႁၵ်ႉလူၼ်ႉ ႁၵ်ႉဢမ်ႇမႅၼ်ႈလွင်ႈမႅၼ်ႈလၢႆးၼႆၸိုင် မိူၼ်တင်းႁဝ်းၸုင်ၶဝ်ဢီးၶဝ် ၵႂႃႇတီႈၽင်ႇႁိုၵ်း ဢမ်ႇၼၼ် တၢင်းဢၼ်ပဵၼ်မုၵ်ႉၾႆးဢုမ်ႇယူႇၼၼ်ႉၵူၺ်း။

 

တၢင်းႁၵ်ႉပေႃႈမႄႈ ဢၼ်မီးတေႃႇလုၵ်ႈလၢင်းယိုင်ႈၶႅၼ်းလူဝ်ႇၾၢင်ႉ ၵူဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်း ယဵၼ်းပဵၼ်ၸူၼ်လူင် လႄႈ မုၵ်ႉၾႆးလူင် ဢၼ်ၸၢင်ႈဝၢႆႇမႃးႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇႁဝ်းၶိုၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇတူဝ်ၶဝ် ၽဝၶဝ်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 

တီႈမႃးၼိူဝ်ဝဵပ်ႉသၢႆႉထ်။ htongmao 

     0
179 တူၺ်း

ပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်ဝႆႉ 0