How to use the word to instead of "Very" - ႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း ထွႆႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ၸႂ်ႉတႅၼ်းတၢင်

Tai Education လိူၼ်ပႅတ်ႇ - 18 - 2023 10 လိူၼ်

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵေႃႈလႆႈဢဝ်တၢင်းၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ၸႂ်ႉတႅၼ်းတၢင်ၵၼ်လႆႈ ၼႂ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းပိုၼ်ႉထၢၼ်ၼႆၶၢႈ ၊ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ (very) = (ၼႃႇၼႃႇ) ၼႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈ ၵႆႉၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ်ၼမ်ၼႆၶႃႈ ၊ ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ်ႉႁဝ်းမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇၸႂ်ႉၶေႃႈၵႂၢမ်းဝႃႈ very ၼႆၸွင်ႇတီႈပွင်ႇမၼ်းတေမိူၼ်ၵၼ်ႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉ ။

 

ၶေႃႈၵႂၢမ်း ”very”ၶေႃႈၵႂၢမ်းၸႂ်ႉတၢင် ”very”
Very cold ( ၵတ်းတႄႉတႄႉ )Freezing ( ၵတ်းတႄႉတႄႉ )
Very colorful ( သီၶႅမ်ႉတႄႉတႄႉ )Vibrant ( သီၶႅမ်ႉတႄႉတႄႉ )
Very complete ( ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီတႄႉတႄႉ )Comprehensive ( ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီတႄႉတႄႉ )
Very confused ( ၵႂင်တႄႉတႄႉ )Perplexed ( ၵႂင်တႄႉတႄႉ )
Very creative ( မီးပၢႆးဝူၼ်ႉလီတႄႉတႄႉ )Innovative ( မီးပၢႆးဝူၼ်ႉလီတႄႉတႄႉ )
Very crowded ( ၵူၼ်းၼမ်ၵိုၼ်းတႄႉတႄႉ )Bustling ( ၵူၼ်းၼမ်ၵိုၼ်းတႄႉတႄႉ )
Very dangerous ( မီးၽေးၶဵၼ်တႄႉတႄႉ )Perilous ( မီးၽေးၶဵၼ်တႄႉတႄႉ )
Very detailed ( မီးႁူဝ်ယွႆႈလီတႄႉတႄႉ )meticulous ( မီးႁူဝ်ယွႆႈလီတႄႉတႄႉ )
Very different ( ပႅၵ်ႇပိူင်ႈတႄႉတႄႉ )Disparate ( ပႅၵ်ႇပိူင်ႈတႄႉတႄႉ )
Very difficult ( ယၢပ်ႇတႄႉတႄႉ )arduous ( ယၢပ်ႇတႄႉတႄႉ )
Very dirty ( ဝူၺ်ႇႁင်ႈတႄႉတႄႉ )filthy ( ဝူၺ်ႇႁင်ႈတႄႉတႄႉ )
Very dry ( ႁႅင်ႈတႄႉတႄႉ )arid ( ႁႅင်ႈတႄႉတႄႉ )
Very easy ( ငၢႆႈတႄႉတႄႉ )effortless ( ငၢႆႈတႄႉတႄႉ )
Very expensive ( ၵႃႈတႄႉတႄႉ )costly ( ၵႃႈတႄႉတႄႉ )
Very fast ( ဝႆးတႄႉတႄႉ )swift ( ဝႆးတႄႉတႄႉ )

 

ဢေႃႈၶႃႈၵမ်းၼႆႉၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်းၵူႈၵေႃႉလႆႈလူဢၢၼ်ႇတူၺ်းယဝ်ႉတေပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉယူႇၶႃႈ ဝႃႈၼႂ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းၼၼ်ႉ ပေႃးႁဝ်းတေလၢတ်ႈႁႂ်ႈပိူၼ်ႈပွင်ႇၸႂ် လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈမၢႆထိုင်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းဢမ်ႇလူဝ်ႇႁူႉ ထွႆႈၵႂၢမ်း ဢၼ်တႄႉမၼ်းၵေႃႈလႆႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပိူၼ်ႈပွင်ႇၸႂ်ႁဝ်းမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ ။

     0
143 တူၺ်း

ပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်ဝႆႉ 0