Learn English what is common Verbs? ၵိရိယႃး ယူဝ်းယူဝ်း ႁဵၼ်းထွႆႈၵႂၢမ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း ၊ ပိုၼ်ႉထၢၼ်

Tai Education လိူၼ်ပႅတ်ႇ - 14 - 2023 10 လိူၼ်

Common Verbs 45 ထွႆႈၵႂၢမ်း 

ပိုၼ်ႉထၢၼ် ငၢႆႈငၢႆႈ ဢၼ်ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်လူဝ်ႇလႆႈမေႃဝႆႉ ဢၢၼ်ႇဝႆႉၼႆၶႃႈ ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၸိူဝ်းဢၼ်ၽူႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းဢင်းၵိတ်းၶဝ်ၵႆႉၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ် လႄႈတႃႇသေႇ လွင်ႈဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၵူႈဝၼ်း ပဵၼ်ထွႆႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ထွႆႈၵႂၢမ်း ယူဝ်းယူဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် Common Verbs ၼႆၶႃႈ ။

ၶပ်းမၢႆထွႆႈၵႂၢမ်း                          သဵင်ဢွၵ်ႇ                            တီႈပွင်ႇ                 
  1askဢၵ်ႉသၶ်

ထၢမ်

  2beပီႇ

ပဵၼ်

  3becomeပီႇၶမ်ႊ

ပဵၼ်မႃး

  4beginပီႇၵိၼ်ႊ

တေႇၸႃႉ

  5callၶေႃႊလ်

ႁွင်ႉႁႃ

  6canၶႅၼ်ႇ

လႆႈယူႇ

  7comeၶမ်ႊ

မႃး

  8doၻူႊ

ႁဵတ်း

  9feelၾိဝ်းလ်

ဝူၼ်ႉ

  10findၾၢႆးထ်

ႁႃ

  11getၵႅတ်ႉ

လႆႈႁပ်ႉ

  12giveၵိပ်ႉဝ်

ပၼ်

  13goၵူဝ်း

ၵႂႃႇ

  14haveႁႅပ်ႉဝ်

မီး

  15hearႁေႊရ်

လႆႈငိၼ်း

  16helpႁႅဝ်ႉလၽ်

ၸွႆႈထႅမ်

  17keepၵိပ်ႉၽ်

ၵဵပ်းဝႆႉ

  18knowၼူဝ်း

ႁူႉ

  19leaveလိပ်ႉဝ်

ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ

  20letလႅတ်ႉ

ပွႆႇပၼ်

  21likeလၢႆႉၶ်

ၵျိူၵ်ႈ

  22liveလၢႆႉဝ်

ယူႇ

  23lookလုၵ်ႉၶ်

တူၺ်း

  24makeမဵၵ်ႉၶ်

ႁဵတ်းသၢင်ႈ

  25mayမေႊ

ဢၢပ်ႈတေ

  26mightမႆႉထ်

ဢၢပ်ႈတေ

  27moveမုပ်ႉဝ်

ၶၢႆႉ

  28needၼိတ်ႉတ်

လူဝ်ႇ

  29playၽေလႊ

လဵၼ်ႈ

  30putၽုတ်ႉ

သႂ်ႇ

  31runရၼ်ႊ

လႅၼ်ႈ

  32sayသေႊ

လၢတ်ႈ

  33seeသီႊ

ႁၼ်

  34seemသိမ်ႊ

လႅပ်ႈမိူၼ်

  35showသူဝ်ႊ

ၼေ

  36startသတၢတ်ႉထ်

တေႇၸႃႉ

  37takeထဵၵ်ႉၶ်

ဢဝ်

  38talkထွၵ်ႉလၶ်

ဢုပ်ႇ

  39tellထႅဝ်းလ်

လၢတ်ႈ

  40thinkတိင်ႉၶ်

ဝူၼ်ႉ

  41cryၶရၢႆး

ႁွင်ႉႁႆႈ

  42turnထိူၼ်း

ႁူၼ်လင်

  43useယုတ်ႉသ်

ၸႂ်ႉတိုဝ်း

  44wantဝွၼ်ႉထ်

ၶႂ်ႈလႆႈ

  45workဝိူၵ်ႉရၶ်

ႁဵတ်းၵၢၼ်

     0
108 တူၺ်း

ပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်ဝႆႉ 0