AI ဢေဢၢႆႇ ပဵၼ်ဢီႈသင် ၽွၼ်းလီ ၽွၼ်းၸႃႉမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်? မႃးႁဵၼ်းႁူႉၸွမ်းၵၼ်

Tai Education လိူၼ်ၸဵတ်း - 31 - 2023 10 လိူၼ်

မႃးႁဵၼ်းႁူႉလွင်ႈ Artificial Intelligence ဢမ်ႇၼၼ်ႁွင်ႉ AI ပဵၼ်ဢီႈသင် လႄႈ ၽွၼ်းလီ ၽွၼ်းၸႃႉမၼ်းမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၼႆၼၼ်ႉ မႃးလူဢၢၼ်ႇတူၺ်းၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်ၶႃႈ ။

.

AI ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၶိူင်ႈၶွမ်ႊ (Machines) ဢမ်ႇၼၼ် ႁွင်ႉဝႃႈသျွပ်ႉၾ်ဝႄႊရ် (Software) ဢၼ်ၵူၼ်းႁဝ်းၶူင်သၢင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးပိူဝ်ႈႁဵတ်းပၼ်ၵၢၼ်တႅၼ်းတီႈၵူၼ်းႁဝ်းၼႆၶႃႈ ။

.

​ပေႃး​တေလၢတ်ႈလွင်ႈ AI ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ၶဝ်တေၸႅၵ်ႇဝႆႉပဵၼ်လၢႆမူႇပိူင်မၼ်းဝႆႉယူႇ ၊ တေႇဢဝ် ဢေဢၢႆႇဢၼ်ထမ်းမတႃးတေႃႇထိုင်ဢေဢၢႆႇၶၼ်ႈသုင် ဢၼ်မိူၼ်ၵူၼ်းႁဝ်းတႄႉတႄႉၼၼ်ႉၼႆၶႃႈ ။

.

မိူၼ်ၼင်ႇ AI Applications လႄႈ AI Robots ၊ ဢေဢၢႆႇဢႅပ်ႉၽလိၵ်ႉၶႄးသျိၼ်ႇသ် ဢၼ်ႁဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ်မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇ Google Search, Youtube, Facebook, Amazon, Netflix , games ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၸႂ်ႉပႃးဝႆႉ ဢေဢၢႆႇပုၼ်ႈတႃႇၶဝ်ႈမႃးၸွႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၶဝ်မိူၼ်ႁၢင်ႈမီးသၢႆၸႂ်ၸိူင်ႉၵူၼ်းၶိုၼ်ႈမႃးၼႆယဝ်ႉ ။

.

တႃႇတေပဵၼ်မႃး AI ဢေဢၢႆႇ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ လႆႈၸႂ်ႉၽႃႇသႃႇပရူဝ်ႊၵရႅမ်ႊမိင်ႉ Programming သေ တႅမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ Code ၶူတ်ႉ ၽႃႇသႃႇၶွင်ပရူဝ်ႊၵရႅမ်ႊ ၶွမ်ႊၼင်ႇႁိုဝ် AI ၼၼ်ႉပေႃးတေမေႃႁဵၼ်းႁူႉ လႄႈလၵ်းလႅမ်ၶိုၼ်ႈမႃးတိၵ်းတိၵ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈၸႂ်ႉၵူၼ်းသွၼ်ပၼ် AI ဢေဢၢႆႇၼႆယဝ်ႉ ။

.

AI ပဵၼ်မိူၼ်ဢွၵ်းဢေႃလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်မေႃႁဵၼ်းႁူႉလႆႈ မီးပၢႆးဝူၼ်ႉလႆႈ ၼႂ်းဝၼ်းတင်းၼႃႈ ၵူၼ်းႁဝ်းလႄႈတင်း AI တေလႆႈပိုင်ႈဢိင်ၵၼ်သေႁဵတ်းၼႃႈၵၢၼ်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ ။

 

ၽွၼ်းလီ AI 
မႃးၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်လွင်ႈၵူၼ်းႁဝ်း ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈငၢႆႈၶိုၼ်ႈလၢႆလၢႆလွင်ႈ ၊ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶိူင်ႈၼပ်ႉငိုၼ်း ၊ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၊ ၶႅမ်ႇမိူဝ်ႊရ်လႃႇ CCTV ၊ ၽူင်း လႄႈမီးထႅင်ႈလၢႆလၢႆလွင်ႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉဢေဢၢႆႇ သတေႅၼ်းတၢင်ဝႆႉၼၼ်ႉ ။

 

ၽွၼ်းၸႃႉ AI
မႃးတႅၼ်းတၢင်ၼႃႈၵၢၼ်ၵူၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ႁဵတ်း ၊ AI ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽွၼ်းၸႃႉတေႃႇၵူၼ်းႁဝ်းလႆႈ သင်ဝႃႈၸႂ်ႉတီႈဢၼ်ဢမ်ႇလီမၼ်း ၊ AI ၶဝ်တေဢမ်ႇမေႃႁဵၼ်းႁူႉလွင်ႈၽိတ်း လွင်ႈထုၵ်ႇ ႁင်းၵူၺ်းၶဝ်ၼႆၶႃႈ ။

ဢေႃႈၶႃႈတီႈဢၼ်လႆႈႁဵၼ်းႁူႉမႃးတင်းသဵင်ႈၼႆႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ Artificial Intelligence (AI) ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ထုၵ်ႇလီလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉဝႆႉၼႆၶႃႈ ။

 

     0
122 တူၺ်း

ပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်ဝႆႉ 0