Bitcoin ETF ၽုၺ်ႇပၼ်ႁႂ်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆၵၼ်တီႈၼႂ်းမိူင်း ဢမေႇရိၵၼ်ႊယဝ်ႉ

Tai Create လိူၼ်ၸဵင် - 12 - 2024 5 လိူၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 11 ပီႊၶရိတ်ႉ 2024 ၸႅၼ်ၼိဝ်ႊဢရီႇ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ လိူၼ်ၵမ် မႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ၼႆၶႃႈ ။

 

မိူဝ်ႈၼႆႉၶႃႈႁဝ်းတေဢဝ်တင်းၶၢဝ်ႇၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ Bitcoin ETF ဢမ်ႇၼၼ် "Bitcoin Exchange Traded Funds" ၵႂႃႇၼႆၶႃႈ ၊ Bitcoin ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉပဵၼ်ၶၼ်ငိုၼ်း တီႊၸျိထေႃႊလ် ၼိူဝ်ဢိၼ်းတိူဝ်ၼဵတ်ႉထ် ၵေႃႈသၢင်ႈၶိုၼ်ႈလူၺ်ႈၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈပွမ်ဝႆႉဝႃႈ Satoshi Nakamoto (သႃးထူဝ်းသျီႉ ၼႃၵႃးမူဝ်းတူဝ်ႊ) တေႇႁဵတ်းသၢင်ႈၽုၺ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ Bitcoin ဝႆႉမိူဝ်ႈပီႊ 2008 - 2009 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ။ 

 

လွင်ႈတၢင်းမၼ်းၽႂ်ပဵၼ် Satoshi Nakamoto (သႃးထူဝ်းသျီႉ ၼႃၵႃးမူဝ်းတူဝ်ႊ) ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈယင်းပႆႇမီးၽႂ်ႁူႉၸၵ်းတူဝ်တႄႉမၼ်းလႆႈ ၊ ယိူင်းဢၢၼ်းၽူႈၵေႃႇသၢင်ႈ Bitcoin ၼႆႉတႄႉ ပုၼ်ႈတႃႇပၢၵ်ႈပႅတ်ႈၵေႃႉၵၢင်ၼႂ်းပၵ်းပိူင်ၵၢၼ်ငိုၼ်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ် ယဝ်ႉၵေႃႈပုၼ်ႈတႃႇႁႄႉၵင်ႈပႅတ်ႈလွင်ႈၸဝ်ႈဢၼႃႇၵၢၼ်ငိုၼ်း ၸိူဝ်းၵုမ်းၵမ်းငိုၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႂ်ႈႁဵတ်းငိုၼ်းဢွၵ်ႇၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈလႆႈ ယွၼ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈၸင်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းယွမ်းလူင်းတိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်း ၊ ဢမ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇ Bitcoin တႄႉမီး Maximum Supply 21 million of Bitcoin ပွင်ႇဝႃႈ Bitcoin တင်းမူတ်းၼႆႉမီး 21 လၢၼ်ႉ BTC ၵူၺ်းၼႆၶႃႈ ။ 

 

မီးသိုပ်ႇထႅင်ႈ .......

 

     0
47 တူၺ်း

ပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်ဝႆႉ 0