App ႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း တေႇၸႃႉငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ | Tai Learn English

Tai Create လိူၼ်ၸဵင် - 12 - 2024 5 လိူၼ်

မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉၶႃႈ ။

 

ဢႅပ်ႉႁဵၼ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း ပုၼ်ႈတႃႇပိုၼ်ႉထၢၼ် ဢၼ်ၽူႈတေႇၸႃႉလဵပ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉထုၵ်ႇလီမီးၵႅမ်တူဝ်ဝႆႉၼႆၶႃႈ ။ 

 

ဢႅပ်ႉႁဵၼ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းၼႆႉ ၶပ်းၶိုင်ၶူင်သၢင်ႈၶိုၼ်ႈလူၺ်ႈ   Tai Create  ယိူင်းဢၢၼ်းၼင်ႇႁိုဝ်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၵူႈၵေႃႉပေႃးတေၶဝ်ႈထိုင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း ႁႂ်ႈပေႃးၶိုတ်းတၼ်းၸိူင်ႉပိူၼ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းယူႇတီႈၼႆႉသေ တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ၶူင်သၢင်ႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၵူႈၵေႃႉလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇယူႇၶႃႈဢေႃႈ ။

 

တိုတ်ႉၸၼ်ဢဝ်ဢႅပ်ႉႁဵၼ်း Download

ၼပ်ႉယမ်ထိုင်ယူႇၶႃႈ ၊ Tai Create

     0
64 တူၺ်း

ပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်ဝႆႉ 0